Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató


Üdvözöljük a Zeneszöveg.hu oldalon, a Zeneszöveg.hu Kft. (a továbbiakban: Zeneszöveg.hu) által üzemeltetett online hálózati szolgáltatáson. Ez a honlap a Zeneszöveg.hu Kft. - (székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 42/A  Adószám: 22777306-2-41; Képviseli: Csipai Roland, elérhetősége: zeneszoveg@zeneszoveg.hu) - tulajdona.
Kérjük, tanulmányozza alaposan, mert a Zeneszöveg.hu használatával ön elfogadja  az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot, hogy a honlapon közzétett felhasználási feltételeit a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Zeneszöveg.hu-ra történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatást a Zeneszöveg.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette, elfogadja és megerősíti az alábbiakat:
(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
(b) a jelszó titokban tartásáért Ön felel;
(c) a Zeneszöveg.hu-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
(d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
(e) a Zeneszöveg.hu kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és
A Zeneszöveg.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely harmadik személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, jogával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:
•    Védjegyoltalom, ill. szerzői jogi védelem alatt álló név, megjelölés,
•    mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,
•    más személy jogát és méltányolható érdekeit sértő név,
•    obszcén vagy trágár kifejezés,
•    rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, vagy egyébként a közízlést sértő megjelölés
•    burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adatának hitelességével kapcsolatban kétség merül fel, arra az esetre a Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó azonosságát további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön kijelenti, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Zeneszöveg.hu tényleges tudomást szerez a jogsértő, megtévesztő azonosító használatáról, a Zeneszöveg.hu jogosult a felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
A Zeneszöveg.hu nem tartozik felelősséggel a fenti felhasználói kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítésével okozott jogsértésekért vagy károkért.  A Zeneszöveg.hu egyébként is fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé indokolás nélkül megtagadja.

Adatvédelmi kikötés

Ön a Zeneszöveg.hu oldal használatával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználói  adatait a Zeneszöveg.hu a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban  tárolja,  kezelje, a honlapon található szolgáltatások promóciója céljából Önnek elektronikus üzeneteket küldjön, valamint anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje. Vonatkozó adatkezelési azonosítóink: NAIH-58618/2012.; NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.  

Felhasználói magatartás

Ön kijelenti, hogy a honlap használata során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.
A jelen felhasználási feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást nem használja más felhasználók érdekeinek, jogainak sérelmére. A Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza a szolgáltatást azon felhasználók tekintetében, akik másokat akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon zaklatnak.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a zeneszöveg.hu oldalon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a feltöltött dalszövegeket, szövegrészleteket, módosításokat, fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és viselni köteles bármely jogsértő tartalom következményeit is.
Ön tudomásul veszi, hogy a felhasználók által a zeneszöveg.hu oldalra felhelyezett tartalmakat a Zeneszöveg.hu semmilyen módon nem ellenőrzi, amint azonban jogsértő tartalomról szerez tudomást, úgy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el, a jogsértő tartalom elérhetőségét haladéktalanul megszűnteti. A Zeneszöveg.hu mint közvetítő szolgáltató nem felelős a felhasználók által felhelyezett tartalmakért.
Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu Ön számára eseti jelleggel, vagy rendszeresen hírlevelet küldjön. A hírlevél az oldallal kapcsolatos fontos információkat, vagy az oldal témáit érintő hirdetéseket is tartalmazhat.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat, amelyeket kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyek személyiségi jogát sértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat, melyek nyilvánosság részére való hozzáférhetővé tétele a szerzői jogi törvény által védett jogokat sért, vagy egyébként a jelen felhasználási feltételekbe ütközik.
A jogellenes tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
•    A Zeneszöveg.hu-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
•    Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal-kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Zeneszöveg.hu-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
•    A Zeneszöveg.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
•    Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
•    A  Zeneszöveg.hu-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
•    Megszerzett anyagok publikálása;
•    Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy rosszhiszemű, illetve tisztességtelen szándékkal történő létesítése;
•    Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a dalszövegekhez tartozó blog-részben, Facebook oldalon vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, linkeket illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár a chat-en azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
•    Olyan tartalmak rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy azokat a Zeneszöveg.hu támogatja vagy hagyta jóvá;
•    Bármely harmadik személy rendelkezése alatt álló tartalom jogellenes engedély nélküli felhasználása
•    Olyan tartalmak rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
•    Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
•    Hamis vagy félrevezető információk rendelkezésre bocsátása.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Zeneszöveg.hu azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Zeneszöveg.hu kérheti, hogy a felhasználó
•    a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
•    vagy azt, hogy küldje el az Zeneszöveg.hu részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
•    vagy személyazonosságát egyéb, az Zeneszöveg.hu által elfogadott módon bizonyítsa

Elhunyt személyek regisztrációi

A halottakkal kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Vegye fel velünk a kapcsolatot a delete@zeneszoveg.hu címen.

Felelősség kizárás

A Zeneszöveg.hu és annak tulajdonosai, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a  Zeneszöveg.hu oldalon elhelyezett adatok, tartalmak hitelességéért,  teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Zeneszöveg.hu kizár bármely és minden felelősségét az egyes felhasználók által tanúsított magatartásért.
Ön tudomásul veszi, hogy a Zeneszöveg.hu szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Zeneszöveg.hu nem vállal felelősséget a használat következményeként esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Zeneszöveg.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön kijelenti,  hogy a Zeneszöveg.hu helyett közvetlenül helytáll  minden, harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön Zeneszöveg.hu oldal és kapcsolódó szolgáltatásai használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely jogcímből eredő követelést.

A fórum felhasználói szabályzata

Az Adminisztrátor, és a moderátorok mindent megtesznek, hogy minél hamarabb eltávolítsák a Fórumból az általánosan kifogásolható anyagokat, azonban lehetetlen, hogy minden egyes hozzászólást átnézzenek. Ebből adódóan elfogadom, hogy a Fórumon található összes hozzászólás a szerző nézeteit tükrözi, és nem az Adminisztrátorok, Moderátorok, vagy a Webmester álláspontját - így ők nem vállalnak felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Beleegyezek, hogy nem küldök sértő, obszcén, vulgáris, rágalmazó, gyűlöletkeltő, támadó, vagy bármely más olyan tartalmat, illetve anyagot, mely törvényt sért. Mivel ez egy nyilvános fórum, ezért olyan anyagot sem küldök, mely ellentétes az általános közízléssel. A fentiek megsértése azonnali és végleges regisztráció törlést von maga után.

Elfogadom, hogy a Fórum webmesterének, az Adminisztrátornak és bármely Moderátornak jogában áll eltávolítani, szerkeszteni a hozzászólásaimat, vagy lezárni az általam nyitott témákat, amennyiben úgy ítélik meg hogy ez szükséges. Mint felhasználó, elfogadom, hogy néhány, általam megadott adat tárolásra kerül a Fórum adatbázisában. Ezek az információk semmilyen módon nem kerülnek ki egy harmadik félhez, de sem az Adminisztrátor sem a Moderátorok nem tudnak felelősséget vállalni az adatokért egy esetleges "hacker-támadás" esetén.

A Fórum "cookie"-kat (sütiket) használ, hogy adatokat tároljon a felhasználó számítógépén, de egyik sem tartalmaz személyes adatokat, melyek a regisztrációnál kerültek megadásra. A cookie-k pusztán technikai szempontból szükségesek.

Vásárlási feltételek, előfizetői díj

A Szolgáltató a Tartalom letöltése, vagy térítés ellenében igénybe vehető Szolgáltatás (pl. reklámmentes oldal, egyszerűsített nézet) ellenében fizetendő díj mértékét olyan időpontban hozza az Igénybevevő tudomására, hogy Igénybevevő az esetleges vásárlástól még elállhasson.
Az előfizetői díj megfizetése arra jogosítja az igénybevevőt, hogy a Szolgáltatást a megadott időtartamra igénybe vegye, vagy a Tartalmat az alábbi szabályok betartása mellett saját számítógépére egy alkalommal letöltse (arról tartós másolatot készítsen), Igénybevevő egyben kötelezettséget vállal az előfizetői díj megfizetésére.
Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj megfizetéséhez köti, az Igénybevevő az adott elem letöltését regisztráláshoz kötheti.

A Szolgáltató mindent megtesz a letöltésre szánt fájlok vírusmentesítése érdekében, ugyanakkor kizár minden olyan felelősséget, amely a Zeneszöveg.hu oldalainak megtekintésével, fájlok letöltésével, illetve a letöltött fájlok érzékelésével függ össze. Az Igénybevevő a Szolgáltatató felelősségkorlátozását kifejezetten elfogadja a Zeneszöveg.hu látogatásával.


Szíves együttműködéseteket előre is köszönjük!

Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1. A Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., cégjegyzékszám: 01-09-943099) mint adatkezelő (a továbbiakban: Zeneszöveg.hu Kft., vagy szolgáltató, vagy adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A Zeneszöveg.hu Kft. vállalja, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a jelen Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató), és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.

1.2. Az Adatkezelési Tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a Zeneszöveg.hu Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. A Zeneszöveg.hu Kft. a Tájékoztató módosításáról minden esetben megfelelően, és a GDPR-ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja  az adatkezeléssel érintett személyeket.

1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a www.zeneszoveg.hu honlapon, és megtekinthetők, ill. átvehetők az cég székhelyén.

1.4. A Zeneszöveg.hu Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tarja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Zeneszöveg.hu Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.5. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Zeneszöveg.hu Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

.

1.6. A Zeneszöveg.hu Kft. az ügyfelek  személyes adatait az Zeneszöveg.hu regisztrált felhasználói számára elérhető szolgáltatások, kereskedelmi vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a Zeneszöveg.hu webáruházában (zenekupon.hu) történő vásárlások létrehozásához,  teljesítéséhez,  marketing  célból, és szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó partnereknek az alkalmazott informatikai rendszerek (személyes adatok csak saját rendszerben kerül feldolgozásra, számlázás esetén a szamlazz.hu rendszere, ahol a mindenkori számlaadás feltételeinek megfelelő adatok átadására kerül sor a számla kiállításának céljából) használatával.

1.7. A Zeneszöveg.hu Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),

- 2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

FONTOS: Amennyiben bármely felhasználónknak vagy ügyfelünknek olyan kérdése lenne, mely a jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Tájékoztató 2. pontjában foglalt elérhetőségünk valamelyikére és megválaszoljuk a kérdését.

 

2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Kft.

Rövid név: Zeneszöveg.hu Kft.

Székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 42/A 2/5.

Levelezési cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. Cégjegyzékszám: 01-09-943099

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék mint

Cégbíróság Adószám: 22777306-2-41 

E-mail: zeneszoveg@zeneszoveg.hu

Telefonszám: +36 1 888 0500

Az adatkezelő weboldalainak a tárhelyet saját szervereken biztosítja, így a kapcsolati adatok ugyanazok, mint fent. 

Adatkezelési  nyilvántartási   számok:

NAIH-58618/2012.; NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.

3. AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Csipai Roland

Levelezési cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Telefonszám: +36 1 888 0500

E-mail-cím: zeneszoveg@zeneszoveg.hu

4. DEFINÍCIÓK

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (az adatkezelő a jelen Tájékoztatóban ellenkező tájékoztatás hiányában a Zeneszöveg.hu Kft-t jelöli);

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,  felhasználás,  közlés  továbbítás,  terjesztés  vagy  egyéb  módon  történő

 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az ügyfeleket, utasokat, érdeklődőket is);

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó - egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú - a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény;

elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél): kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő.

sms üzenet: kizárólag hirdetést, üzleteszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó szöveges elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott mobiltelefon számra küld az adatkezelő.

profilalkotás: személyes adatok automatizált, vagy nem automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, email cím, telefonszám, postai cím, számlázási cím vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.

5. A ZENESZÖVEG.HU KFT EGYES ADATKEZELÉSEINEK ISMERTETÉSE

5.1. A zeneszoveg.hu, songbook.hu és a zenekupon.hu weboldalak látogatói adatainak kezelése Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldalak látogatói, regisztrált felhasználói.

Az adatgyűjtés célja:

a) a honlap látogatója esetében: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

b) a honlap regisztrált látogatója esetében: érintett dalszövegek, termékek és szolgáltatások iránt mutatott érdeklődésének megismerése és minél inkább személyre szabott kiszolgálásának támogatása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

c) a honlapon terméket megrendelő érintett esetében: érintett termékek iránt mutatott érdeklődésének megismerése és minél inkább személyre szabott kiszolgálásának támogatása érdekében, valamint érintett termék megvásárlásához, esetenként annak házhoz szállításához történő teljesítéséhez és a szerződéséből eredő igények érvényesítésének érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13/A. § (1) - (3) bekezdése, regisztrált felhasználók esetén az általuk megrendelt vagy egyébként igénybe vett szolgáltatások nyújtása és a velük kötött szerződések teljesítése a GDPR 6.§(1)b) pont alapján.

a) A kezelt adatok köre: a honlap látogatás időpontja és időtartama, IP cím, honlapon mutatott viselkedése, érdeklődése,

b) regisztrált felhasználók esetén az adatkezelő az a) pontban meghatározott adatokon felül a következő aktivitásokkal kapcsolatos egyéb adatokat gyűjti: név, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma

c) honlapon terméket megrendelő érintett esetében: megrendelő neve, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma, utastársak neve, neme és születési dátuma, fizetési mód

Az adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege: az adatkezelő minden esetben jelzi, hogy mely adatok megadása önkéntes valamely szolgáltatás igénybevételéhez (pl. a regisztrációhoz kötelező a név és e-mail cím megadása, szolgáltatások megrendelésénél számlázási információk megadása.)

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 12 hónap, vagy az érintett hozzájárulásának érvényességi ideje.

A kezelt adatok címzettjei: csak számlázás esetén, a szamlazz.hu üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 13421739-2-41)

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontot.

5.2. A zeneszoveg.hu, songbook.hu és a zenekupon.hu weboldalakon elérhető cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

5.2.1. Általános információk a cookie-król

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők

„súgó” menüpontja alatt is.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak.

 

Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie- k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

5.2.2. Milyen cookie-kat telepít a gépemre a Zeneszöveg.hu Kft. a zeneszoveg.hu,  a songbook.hu,  zenekupon.hu weboldalak meglátogatásakor?

5.2.2.1. (A) A weboldalak működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k

COOKIE NEVE COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK COOKIE

ÉLETTARTAMA COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

cookieconsent_dis missed Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, cookie tájékoztató sáv elfogadását tárolja 1 év A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé

5.2.2.2. (B) Egyéb cookie-k

COOKIE NEVE COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK COOKIE ÉLETTARTAMA COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

Google Analytics _ga Anonim honlapfelhasználási statisztika által generált ID 2 év Egyedi statisztikai azonosító létrehozása a felhasználó weboldal használatáról a Google számára

Google Analytics

_gid Anonim honlapfelhasználási statisztika által generált ID 1 session (minimum 30 perc) Egyedi statisztikai azonosító létrehozása a felhasználó weboldal használatáról a Google számára

A kezelt adatok köre: a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal  használatával,  illetve  böngészésével  kapcsolatos  adatait  és  az  azokhoz  kapcsolódó

 

információkat, továbbá demográfiai és statisztikai adatokat kezelünk. A konkrét adatok meghatározását ld. fent.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja: a weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak  számunkra, illetve harmadik  személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja: az 5.2.2 (A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§/A (3) bekezdése, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések. Az 5.2.2 (B) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

Az adatkezelés időtartama: a konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják  és a böngésző  bezárásával nem  törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

A kezelt adatok címzettjei: saját feldolgozásban maradnak, Zeneszöveg.hu Kft. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások.

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás: a weboldalon a harmadik személyek (pl: Google, Facebook) szolgáltatásaihoz kapcsolódó cookie-k azt is eredményezhetik, hogy amennyiben a felhasználó az érintett harmadik személyek szolgáltatásait is használja, akkor a weboldalaink látogatása során ezen harmadik személyek (pl. Google, Facebook) további, a látogatóhoz köthető személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyet az általuk a felhasználóról rendelkezésükre álló személyiségprofil részeként kezelhetnek, és ezeket az adatokat  felhasználhatják célzott  marketing és reklám üzenetek  közvetítésére  is. Az  ilyen tevékenységek jogszerűségéért ezek a harmadik személyek a felelősek. A Google által végzett adatkezelésekről bővebb információ található a

https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

 

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége: a fenti weboldalak látogatóinak bármikor lehetőségük van arra, hogy a cookie-kat az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a visszautasítsák, illetve használatukat letiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

5.3. A Zeneszöveg.hu Kft. által végzett értékesítési tevékenységhez kapcsolódó

adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: a Zeneszöveg.hu Kft. ügyfelei, regisztrált felhasználói

Az adatkezelés célja: a Zeneszöveg.hu Kft. oldalain történő regisztráció illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, online úton, a dalszövegek és adatok beküldésével kapcsolatos regisztráció teljesítése, nyomon követése, termék, szolgáltatás vásárlása esetén számlázás, ajánlat adása emailen és/vagy telefonon, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő megkeresés címzett reklámküldemény (meghatározást ld. a definíciók között) és telefon útján.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, születési dátum, nem, emailek adatai, eseteként regisztrációhoz szükséges dokumentumok adatai (pl. azonosítási száma, lejárati dátuma, stb.), dalokkal-dalszövegekkel kapcsolatos érdeklődési köre, speciális igények (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények - pl. dalszerző tabor szervezése során), direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum és aláírás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Címzett reklámküldemény (postai direkt marketing) esetén az adatkezelés jogalapja a Grt. 6.§(4) bekezdése, telemarketing esetén pedig az Eht. 162.§-a. A Zeneszöveg.hu Kft. telefonbeszélgetéseket nem rögzít, általános és hivatalos kommunikációs mód alapvetően az online írásos kapcsolattartás, azon belül is a cég hivatalos email címe: zeneszoveg@zeneszoveg.hu

Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169.  §-ának megfelelően 8 év. A közvetlen üzletszerzési tevékenységek esetén az adatkezelés az ügyfél tiltakozásáig/leiratkozásáig tart. 

A kezelt adatok címzettjei: amennyiben a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez ez elengedhetetlen, a Zeneszöveg.hu Kft. megfelelő tájékoztatás után a szükséges adatokat továbbítja szerződött partnerei felé. 

Harmadik országokba történő adattovábbítások: amennyiben a Zeneszöveg.hu Kft. az ügyfél adatait harmadik országokba továbbítja, minden esetben gondoskodik a  GDPR V. fejezete szerinti megfelelő garanciákról, és

(a) vagy olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyek kapcsán a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít (a lista megtekintetéséhez kattintson ide),

(b) vagy  az  Európai  Bizottság  által  jóváhagyott  szerződéses  feltételeket  használja  az adattovábbítás során (a felt ét ele k megt ekint etéséh ez kat t in t son id e ), vagy

(c) az Egyesült Államokba történő adattovábbítások során csak a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szint biztosítását előíró EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott személyek   részére   továbbít   személyes   adatot   (az   Ad at véd elmi   Pa jz s ró l   t ováb b i

 in f or mációt itt talál ).

Az egyes ügyfelek az őket érintő adattovábbítások garanciákról az adatkezelőnél érdeklődhetnek a fenti 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást. A direkt marketing üzenetek (ideértve a címzett reklámküldemények) továbbítását és a telefonos megkereséseket  az alábbi módokon lehet

meg,- illetve letiltani:

(a) postai úton: a lemondó válaszküldemény visszaküldésével a Zeneszöveg.hu Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. alatti címére;

(b) e-mail útján a leiratkozas@zeneszoveg.hu címre küldött üzenettel;

(c) telefonon a 06-20-4792979 számon;

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58618/2012.

5.4. Regisztrációs adatbázis, profilalkotás

Az érintettek köre: a Zeneszöveg.hu Kft. adatbázisába online módon, telefonon vagy személyesen regisztráló személyek.

Az adatkezelés célja: az személyes, telefonos, vagy online adatbázis-módosítási javaslatok kezelése, termék/szolgáltatás megrendelés ügymenetének előmozdítása, a kapcsolattartás, szerződések létrehozása, teljesítése, a vásárlói szokások és preferenciák gyűjtése és elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a fenti tevékenységek hatékonyabb és testreszabott módon történő végzése és nyújtása érdekében profilalkotás (ügyfelekről rendelkezésre álló adatok egy adatbázisban történő folyamatos gyűjtése és ügyfélprofilhoz kötése, ügyfelek különböző csoportokba sorolása utazási szokásaik, érdeklődési körük, a Zeneszöveg.hu Kft. weboldalain kifejtett aktivitásuk stb. alapján) és részükre megfelelő jogalap megléte esetén személyre szabott üzenetek, tartalom, reklámok, hírlevelek, stb. megjelenítése és küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az Eker. tv. 13/A§-a,a profilalkotási tevékenység (ideértve az ügyfelek e- mail címének retargeting és remarketing célból történő továbbítását is, ld. a kezelt adatok címzettjeinél szereplő leírást) tekintetében pedig a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a Zeneszöveg.hu Kft-nek a személyre szabott közvetlen üzletszerzési tevékenység  végzéséhez, és  értékesítési tevékenységének támogatásához és elősegítéséhez fűződő jogos érdeke (a Zeneszöveg.hu Kft. érdekmérlegelési tesztje alapján definiálta a fent említett jogos érdekét, megállapította, hogy az általa végezni tervezett adatkezelés valóban szükséges a fentiekben definiált jogos érdek érvényesítéséhez, és az adatkezeléssel érintett személyek érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül az adatkezelő jogos érdekét; az érdekmérlegelési tesztről és annak részleteiről a felhasználók az adatkezelő 2. pontban említett elérhetőségein kérhetnek további információt).

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, telefonhívások adatai, emailek adatai, keresett dalszövegek és idejük, születési dátuma, neme, dalszövegekkel kapcsolatos érdeklődési köre, speciális igények (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények), direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, az adatkezelővel kötött szerződések kapcsán és az adatkezelővel folytatott írásbeli és elektronikus kommunikációja és  interakciói során rendelkezésre bocsátott adatok (ideértve a felhasználó érdeklődésével érintett és általa megrendelt vagy igénybe vett utazási szolgáltatások adatait is)

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést vagy ügyfél-kapcsolatfelvételt követő három év, a

profilalkotás esetében a felhasználó tiltakozásáig.

A kezelt adatok címzettjei: az adatkezelő bizonyos esetekben harmadik személyek által (pl. Google, Facebook, stb.) saját adatkezelési szabályzatuk alapján végzett, de a Zeneszöveg.hu Kft. által megrendelt remarketing és retargeting szolgáltatások végzése céljából (pl. amikor az adatkezelő ezeken a platformokon szeretné elérni ügyfeleit) megosztja a regisztrációs adatbázisában szereplő ügyfeleinek e-mailcímét ezen harmadik személyekkel, és ilyen esetben az ügyfelek e-mail címei (az EGT-n kívüli) harmadik országokba is továbbításra kerülhetnek.

Harmadik országokba történő adattovábbítások: amennyiben a Zeneszöveg.hu Kft. az ügyfél e-mail címét a fentiek szerint harmadik országokba továbbítja, minden esetben gondoskodik a GDPR V. fejezete szerinti megfelelő garanciákról, és

(a) vagy olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyek kapcsán a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít (a list a megt ekin t et éséh ez katt int son id e ),

(b) vagy  az  Európai  Bizottság  által  jóváhagyott  szerződéses  feltételeket  használja  az adattovábbítás során (a felt ét ele k megt ekint etéséh ez kat t in t son id e ), vagy

(c) az Egyesült Államokba történő adattovábbítások során csak a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szint biztosítását előíró EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott személyek   részére   továbbít   személyes   adatot   

(az Ad at véd elmi Pa jz sró l tovább i  in f or mációt itt talál ).

Az egyes ügyfelek az őket érintő adattovábbítások garanciákról az adatkezelőnél érdeklődhetnek a fenti 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást.

Az érintettek tiltakozási joga: az ügyfelek bármikor tiltakozhatnak személyes adataik profilalkotás céljából történő felhasználása ellen az alábbiakban meghatározott módon. Fontos, hogy amennyiben az ügyfél csak a profilalkotás ellen él tiltakozási jogával, az adatkezelő csak a profilalkotást és az  azon alapuló, személyre  szabott marketing tevékenységet (targetálást és adatfelhasználást) szünteti meg, de az ügyfél jogszerűen kezelt egyéb adatait az ügyfél meghatározott marketing tevékenység (postai DM, azaz címzett reklámküldemény küldése, telemarketing végzése és hírlevél küldése) elleni tiltakozásáig/leiratkozásáig továbbra is kezelheti. Ugyanígy, amennyiben az ügyfél tiltakozik valamely marketing adatkezelés ellen, vagy arról leiratkozik, az nem minősül egyben és automatikusan a profilalkotási tevékenység elleni tiltakozásnak is. A Zeneszöveg.hu Kft. a fentiekre tekintettel kéri ügyfeleit, hogy tiltakozási/leiratkozási joguk gyakorlásakor egyértelműen jelezzék, hogy nyilatkozatuk mely adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.

A profilalkotás ellen az ügyfelek az alábbi elérhetőségen gyakorolhatják tiltakozási jogukat:

(a) postai úton: a lemondó válaszküldemény visszaküldésével a Zeneszöveg.hu Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. alatti címére;

(b) e-mail útján a leiratkozas@zeneszoveg.hu címre küldött üzenettel;

(c) telefonon a 06-20-4792979 számon;

Kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntések: a Zeneszöveg.hu Kft. nem végez olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló adatkezelést, amely az érintettekre nézve joghatással járna vagy őket hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (pl. a Zeneszöveg.hu Kft. nem különbözteti meg hátrányosan ügyfeleit az dalszöveg-keresési szokásaik, anyagi lehetőségeik, vagy más hasonló jellemzőjük alapján).

Az adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.

5.5. Zeneszöveg.hu elektronikus hírlevél, SMS, MMS

Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó, általános vagy esetenként az ügyfelek

5.4 pontban említett személyiségprofilja alapján személyre szabott e-mail hírlevelek, sms-ek, mms-ek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6.§(1) bekezdése és a GDPR 6.§(1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a hírlevélről történő leiratkozással, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, nem, s

© 2021 - Zeneszöveg.hu Kft. - Minden jog fenntartva.
Kedves Látogatónk!

A Zeneszöveg.hu oldal teljes értékű használatához minimum Internet Explorer 8 vagy Google Chrome v8.0, illetve Mozilla Firefox 4.0 böngésző ajánlott. Az alábbi linkeken elérhetők a legfrissebb változatok.

Amennyiben korlátozott lehetőségekkel folytatni kívánod a böngészést oldalainkon, kattints a TOVÁBB gombra.

Tovább